کشاورزی رازی

اولین ارقام یولاف زراعی در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران درج شد

اولین ارقام یولاف زراعی در کشور با تلاش عضو هیئت علمی دانشگاه رازی معرفی و در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران درج شد.  به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، با تلاش دکتر صحبت بهرامی‌نژاد عضو هیئت علمی ادامه مطلب

مشاهده بیشتر

فعال کردن اعلان سایت بله، ممنون نه، متشکرم