ویپادی مگ

برقراری ارتباط با گیاهان

محققان سنگاپوری موفق به توسعه دستگاهی برای برقراری ارتباط با گیاهان شدند

تیمی از محققان دانشگاه فناوری «نانیانگ» سنگاپور موفق به توسعه دستگاهی شده‌اند که می‌تواند سیگنال‌های الکتریکی را به گیاهان منتقل و از آنها دریافت کرده و در واقع با گیاهان ارتباط برقرار کند. امید آن ادامه مطلب

مشاهده بیشتر

فعال کردن اعلان سایت    بله، ممنون نه، متشکرم