خشکسالی

«معجزه آبخیزداری» موانع و چالش های کشت دیم در ایران/ آیا با شرایط خشکسالی، کشت دیم اقتصادی است؟

  طبق بررسی ها در حالی ۸۰ درصد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در دنیا، به کشت دیم اختصاص دارد که در ایران ۹۰ درصد کشاورزی آبی است. کشاورزی دیم نقشی مهم و اساسی در ادامه مطلب

مشاهده بیشتر

فعال کردن اعلان سایت بله، ممنون نه، متشکرم