کسب و کار

استارت آپ پایدار «عسل بدون زنبور عسل» MeliBio سرمایه گذاری بیشتری دریافت می کند

میلیاردها زنبور عسل تجاری با هزاران گونه گرده افشان بومی بر سر شهد رقابت می کنند و به کاهش خطرناک جهانی جمعیت آنها کمک می کند. قبلاً گزارش داده بودیم که چگونه فناوری گرده افشانی ادامه مطلب

مشاهده بیشتر

فعال کردن اعلان سایت بله، ممنون نه، متشکرم